Thank You Dan Girardi

Getty Images

Thank You, Dan Girardi, for 11 years as a true warrior for the Blueshirts!